Nomenclatura duanera local

Aquesta és una versió DEMO de l'eina de cerca Nomenclatura duanera local. Troba els resultats aquí de la cerca realitzada amb la paraula "apples", a la nomenclatura duanera xinesa. Més informació

Accedir o crea un perfil gratuït per a cercar amb els criteris que t'interessin.

spacer


Cerca per paraula clau:

Cerca per sector

Selecciona la teva indústria, després el teu sector:


Cerca a la nomenclatura duanera xinesa la descripció que correspon al teu producte:

0808.10.00
- Apple
0808.10.00.00
Apples, fresh
- Pears:
0808.30.10
--- Pear and Sydney
0808.30.10.00
Ya pears, hsueh pears, fresh
0808.30.20
--- Pear
0808.30.20.00
Xiang pears, fresh
0808.30.90
--- Other
0808.30.90.00
Other pesrs, fresh
0808.40.00
- Quines
0808.40.00.00
Fresh quince
0810.10.00
- Strawberry
0810.10.00.00
Strawberries, fresh
0810.20.00
- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries
0810.20.00.00
Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, fresh
0810.30.00
- Black, white or red currant (gallon) and gooseberry
0810.30.00.00
Black, white or red currants and gooseberries, fresh
0810.40.00
- Cranberries, milberries & other fruits of the genus vaccinium, fresh
0810.40.00.00
Fruits Of Fresh Cranberries, Bilberries And Other Cranberries
0810.50.00
- Kiwi
0810.50.00.00
Kiwifruit, fresh
0810.60.00
- Durian
0810.60.00.00
Durian, fresh
0810.70.00
- Persimmon
0810.70.00.00
Persimmons, fresh
- Other:
0810.90.10
--- Litchi
0810.90.10.00
Lychee, fresh
0810.90.30
--- Longan
0810.90.30.00
Longan, fresh
0810.90.40
--- Rambutan
0810.90.40.00
Rambutan, fresh
0810.90.50
--- Annona
0810.90.50.00
Sugar apple, fresh
0810.90.60
--- Carambola
0810.90.60.00
Carambola, fresh
0810.90.70
--- Wax apple
0810.90.70.00
Wax apple, fresh
0810.90.80
--- Pitaya
0810.90.80.00
Dragon fruit, fresh
0810.90.90
--- Other fruit. fresh, nes
0810.90.90.01
Jujube (chinese date) ,fresh
0810.90.90.02
Loquat, fresh
0810.90.90.10
Fruit of elaeagnus mollis diels, fresh
0810.90.90.90
Other fruit, fresh:
0813.10.00
- Apricot
0813.10.00.00
Apricots, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.20.00
- Plum and Lee
0813.20.00.00
Prunes, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.30.00
- Apple
0813.30.00.00
Apples, other than that of headings no.08.01 to 08.06
- Other:
0813.40.10
--- Dried Longan, Meat
0813.40.10.00
Longans and longan pulps, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.20
--- Persimmon
0813.40.20.00
Persimmons, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.30
--- Red dates
0813.40.30.00
Red jujubes, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.40
--- Dried Lychees
0813.40.40.00
Preserved litchi, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.40.90
--- Other fruit, dried, nes
0813.40.90.10
Fruit of elaeagus mollis diels, dried
0813.40.90.20
Dried cranberry
0813.40.90.90
Other fruit, dried, other than that of headings no.08.01 to 08.06
0813.50.00
- Assorted nuts or dried fruits of this chapter
0813.50.00.00
Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter , other than that of headings no.08.01 to 08.06
- Orange juice:
2009.11.00
-- Frozen
2009.11.00.00
Orange juices, frozen, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.12.00
-- Unfrozen orange juice, Brix value≤20
2009.12.00.10
Orange juices, not frozen, of a brix value not exceeding 20,minimum independent packaging net weight ≥ 180kg,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.12.00.90
Other non-frozen orange juice (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners) not exceeding a briar sugar value of 20
2009.19.00
-- Unfrozen orange juice, nes
2009.19.00.10
Orange juices, not frozen, of a brix value exceeding 20, minimum independent packaging net weight ≥ 180kg,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.19.00.90
Other non-frozen orange juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
-Grapefruit juice; grapefruit juice:
2009.21.00
-- The Brix value does not exceed 20
2009.21.00.00
Grapefruit juice, grapefruit juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.29.00
-- Other
2009.29.00.00
Grapefruit juice, grapefruit juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
- Juice of any other single citrus fruit:
-- Of a brix value not exceeding 20:
2009.31.10
--- Lemon juice
2009.31.10.00
Unmixed lemon juice (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.31.90
--- Other
2009.31.90.00
Unmixed other citrus juices (unfermented and unalcoholic; Except lemon juice.)
-- Other:
2009.39.10
--- Lemon juice
2009.39.10.00
Unmixed lemon juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a beryl value of more than 20
2009.39.90
--- Other
2009.39.90.00
Unmixed other citrus juices (unfermented and unalcoholic; Except lemon juice.)
- Pineapple juice:
2009.41.00
-- Brix value does not exceed 20
2009.41.00.00
Pineapple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value not exceeding 20
2009.49.00
-- Other
2009.49.00.00
Pineapple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
2009.50.00
- Tomato juice
2009.50.00.00
Tomato juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
- Grape juice (including grape must):
2009.61.00
-- Brix value not exceeding 30
2009.61.00.00
Grape juice (including wine juice) with a briar sugar value not exceeding 30 (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners)
2009.69.00
-- Other
2009.69.00.00
Grape juice (including wine juice) with a briar sugar value of more than 30 (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners)
- Apple juice:
2009.71.00
-- The Brix value does not exceed 20
2009.71.00.00
Apple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with or without briar content not exceeding 20
2009.79.00
-- Other
2009.79.00.00
Apple juice (unfermented and unalcoholic, with or without added sugar or other sweeteners) with a briar sugar value of more than 20
-Other unmixed fruit juice, nut juice or vegetable juice:
2009.81.00
-- Cranberry juice (large cranberries, small cranberries, cranberries)
2009.81.00.00
Unmixed cranberry juice (large cranberry, small cranberry), cranberry juice (unfermented and unalcoholic, with or without sugar or other sweeteners)
-- Other:
---Fruit juice or nut juice:
2009.89.12
---- Mango juice
2009.89.12.00
Mango juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.13
---- Passion Fruit Juice
2009.89.13.00
Passion-fruit juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.14
---- Guava Juice
2009.89.14.00
Guva juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.15
---- Pear Juice
2009.89.15.00
Pear juice, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.89.16
----Sea buckthorn juice
2009.89.16.00
Unmixed Sea Buckthorn Juice
2009.89.19
---- Other
2009.89.19.00
Other unmixed fruit juices or nut juices (unfermented and unalcoholic, whether or not sweetened with sugar or other sweeteners)
2009.89.20
--- Vegetable juice
2009.89.20.00
Other juice of any other single vegetable, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
- Mixtures of juices:
2009.90.10
--- Fruit juice
2009.90.10.00
Mixtures of fruit juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2009.90.90
--- Other
2009.90.90.00
--- Other
 

Font: E2Open

Return to top