Embalar els teus productes

La finalitat de l’embalatge és protegir els productes durant el transport, quan es manipulen i emmagatzemen. Però, com s’ha de fer? Caixa amb corrugat simple, doble o fins i tot triple? Contenidors sòlids o perforats? Paper corrugat o plàstic de bombolles? Material d’empaquetatge per al transport aeri, marítim, en un contenidor, un camió amb transbord o sense? Què arrisques si empaquetes malament? Què guanyes si empaquetes bé?

Aspectes legals | Aspectes tècnics | Contenidors | L’associació de l’embalatge i l’inspector de seguretat | Palets

Aspectes legals

L’embalatge no s’ha de prendre a la lleugera. És un aspecte molt important per a l’expedidor, perquè, en cas de dany, els productes es reemborsen, es reemplacen gratuïtament o es fa una nota de crèdit per al client.

Es presumeix legalment que el transportista és responsable dels danys en les mercaderies. No obstant això, pot eludir la responsabilitat expressant reserves sobre la qualitat i idoneïtat de l’embalatge. Així mateix, en cas de danys, es pot provar la insuficiència de l’embalatge. L’expedidor esdevé llavors responsable.

L’expedidor, alhora, pot evitar la responsabilitat transferint-la a l’embalador si li ha donat instruccions concretes. L’expedidor pot utilitzar empreses d’embalatge per a embalatges específics. Cal assenyalar que un bon embalatge redueix la possibilitat de danys i, per tant, la prima de l’assegurança.

En l’incoterm EXW, les mercaderies es venen envasades o a granel, segons l’ús. Hi ha productes que no necessiten un embalatge específic. Segons la prioritat, l’embalatge no està dissenyat per resistir els impactes.

Tornar a dalt

Aspectes tècnics

L’embalatge està fet de diferents materials:

  • La caixa de corrugat simple, doble o triple, en palet o no, s’adapta a l’embalatge que no excedeix els 450/500 kg i és sinònim de respecte pel medi ambient, seguretat i lleugeresa.
  • La fusta, sòlida o perforada, s’adapta més a contenidors que no superin el metre cúbic.
  • El poliestirè expandit és pràctic per encabir productes en una caixa, però no és ecològic.
  • El paper corrugat és especialment INEFICIENT per encabir productes i és millor substituir-lo per plàstic de bombolles, disponible en diferents mides.

Pel que fa a les marques, s’utilitzen signes per marcar els paquets. El marcatge depèn, òbviament, del tipus de mercaderia i de les seves restriccions a l’hora d’apilar-la, girar-la, manipular-la amb brusquedat, etc. No serveix de res utilitzar marques si no fan referència a una restricció real, ja que posa en dubte la credibilitat de l’expedidor. El marcatge també augmenta els costos. D’altra banda, s’ha d’evitar escriure la naturalesa del producte en l’embalatge; el marcatge ha de ser llegible, indeleble i totalment discret.

Els embalatges poden tenir indicadors que mostrin que s’ha tingut la cura adequada pel que fa a les instruccions especials de manipulació.

  • Si un armari no ha d’inclinar-se més de x graus, una indicació en dos superfícies exteriors, verticals i adjacents, permetria assegurar, amb una simple inspecció visual durant el lliurament, que s’han respectat les restriccions.
  • Un dispositiu que enregistri la temperatura, els impactes o la humitat asseguraria la mateixa funció.

Tornar a dalt

Contenidors

Els contenidors agrupen les mercaderies en la mateixa unitat de càrrega. En FCL/FCL (consulta els consells Entendre els mitjans de transport internacional), el contenidor és carregat per l’expedidor i descarregat pel receptor. Aquesta és la millor solució si la mercaderia està ben embalada.

En altres casos, com FCL/LCL, LCL/FCL i LCL/LCL, les mercaderies són manipulades pels transitaris en l’etapa d’embalatge i desembalatge, la qual cosa sempre comporta un risc. No obstant això, amb algunes operacions de trànsit intermedi, permeten un ús reiterat que protegeix contra el robatori i facilita l’estalvi d’embalatge, sempre que es faci d’una manera adient.

Tornar a dalt

L’associació de l’embalatge i l’inspector de seguretat

En cas de dubte sobre l’embalatge, i com a mesura preventiva, pots visitar el lloc web de l’Associació de l’Embalatge Industrial (Industrial Packaging Union), que defineix les especificacions de les recomanacions en termes d’embalatge de les mercaderies destinades al transport. En aquest lloc web trobaràs sobretot especificacions tècniques.

L’inspector de seguretat és una altra figura que es pot consultar abans de fer l’enviament. La seva comesa és la prevenció. L’inspector de seguretat, que procedeix d’una empresa independent, t’aconsellarà sobre els tipus d’embalatge i les tècniques per encabir els productes i apilar-los en camions o contenidors. T’ajudarà a decidir sobre una política d’embalatge o noliejament. Això suposa una mica de temps i de diners, però és molt millor dedicar temps a construir que no pas a reparar després d’un dany.

Tornar a dalt

Palets

Hi ha una norma internacional pel que fa als palets, la NIMP 15. La Norma internacional per a mesures fitosanitàries núm. 15 (NIMF) s’ocupa de regular l’ús del material d’embalatge fet de fusta. El propòsit d’aquesta norma és reduir significativament la disseminació d’organismes nocius durant els intercanvis comercials. En resum, no hi ha d’haver organismes nocius als palets (ni a les caixes ni en res que estigui fet de fusta), per tal d’evitar que els palets de fusta portin petits insectes a altres països. La fumigació sembla ser la millor solució.

Però no tots els països exigeixen els mateixos processos de tractament. Com es pot saber què cal fer en un país determinat respecte als palets? Pots consultar el Reglament sobre l’ús de material d’embalatge de fusta en el comerç internacional . Cal assenyalar que les mercaderies perilloses tenen normes molt estrictes d’etiquetatge i embalatge.

Tornar a dalt

Return to top