Sistema de Control d’Importacions (SCI)

Què és el Sistema de Control d’Importacions? | Com presentar la declaració sumària d’entrada (ENS)? | Com obtenir un número de registre del moviment (MRN)? | Com fer l’avís d’arribada dels mitjans de transport? | Quines són les obligacions de l’administració de duanes i dels operadors? | Quines són les exempcions?

Què és el Sistema de Control d’Importacions (SCI)?

El Sistema de Control d’Importacions
En el marc de les normes de seguretat «SAFE» elaborades per l’ Organització Mundial de Duanes (OMD), la Unió Europea ha posat en marxa un nou «Sistema de Control d’Importacions» (ICS, en la sigla anglesa) , amb l’objectiu de garantir els fluxos de mercaderies en el moment en què entren a les duanes del territori de la Unió Europea. Aquest sistema de control registrat al programa eCUSTOMS s’aplica des de l’1 de gener del 2011. A partir d’aquesta data, és obligatori que els operadors enviïn una «declaració sumària d’entrada» (ENS, en la sigla anglesa) a la primera oficina de duanes d’entrada a la UE com a requisit per introduir la mercaderia en el territori duaner de la Unió Europea.

Tornar a dalt

Com presentar la declaració sumària d’entrada (ENS)?

Presentació de l’ENS
L’ENS es presenta on-line. Cada estat membre de la Unió Europea té el seu propi sistema informàtic per rebre la informació de l’ENS. En general, l’ENS el prepara el transportista, però també ho pot fer:
 • la persona que representa el transportista;
 • el mateix importador o el seu agent;
 • qualsevol persona encarregada de presentar la mercaderia a la duana (per exemple, l’agent, l’intermediari, etc.).
El contingut
El contingut de l’ENS pot variar en funció del tipus de mitjà de transport, del tipus de flux, de l’estat de la persona. La llista de dades obligatòries, facultatives i condicionals de l’ENS conté molts tipus d’informació, en particular el codi de nomenclatura de la mercaderia SH (4 i 6 primers números) i la informació donada en referència als mitjans de transport. Els requisits relacionats amb les declaracions sumàries d’entrada i de sortida es defineixen amb cura a l’annex 30 bis de les disposicions d’aplicació del Codi duaner comunitari.
Límits de temps
El termini per presentar la declaració sumària d’entrada depèn de la funció dels mitjans de transport i del temps necessari per fer el trajecte del transport.

Per al transport marítim
 • Càrrega de contenidors: 24 hores abans de la càrrega al port de sortida;
 • Càrrega a granel: 4 hores abans de la seva arribada a la Unió Europea;
 • Transport marítim de curta distància o amb un temps de recorregut inferior a 24 hores (respecte d’un territori situat fora de la Unió Europea): 2 hores abans de l’arribada al primer port de la UE.

Per al transport aeri

 • Vols de curta distància: Com màxim, en el moment en què l’avió s’enlaira;
 • Vols de llarga distància: Com a màxim, 4 hores abans de l’arribada de l’avió a la Unió Europea.

Per al transport ferroviari i de navegació interior:

 • Com a molt tard, 2 hores abans de l’arribada a la duana del port d’entrada a la Unió Europea.

Per al transport per carretera

 • Una hora abans de l’arribada a la duana d’entrada a la Unió Europea.

Tornar a dalt

Com obtenir un número de registre del moviment (MRN)?

L’MRN
Un cop completat el registre i la validació de l’ENS, s’assigna unnúmero únic a l’operador. Conté 18 caràcters alfanumèrics (any, codi de país, etc.). Aquest número permet correlacionar la informació registrada i enviada a través de l’ENS amb la informació especificada en l’avís d’arribada en el moment de presentar les mercaderies.

Tornar a dalt

Com fer l’avís d’arribada dels mitjans de transport?

L’avís d’arribada dels mitjans de transport
L’avís d’arribada afecta tots els vaixells o aeronaus que entren en el territori duaner de la Unió Europea. L’operador del vaixell de transport actiu que entri en el territori duaner de la UE, o el seu agent, ha de notificar l’arribada del vaixell de transport a les autoritats duaneres del primer port d’entrada. Aquest avís ha de contenir els elements necessaris que es van presentar a la declaració sumària d’entrada (ENS) per tal d’identificar totes les mercaderies i béns transportats pel vaixell.

Tornar a dalt

Quines són les obligacions de l’administració de duanes i dels operadors?

Obligacions i responsabilitats de l’administració de duanes
La declaració sumària d’entrada (ENS) transfereix la responsabilitat a les administracions de duanes dels estats membres:
 • Per motius de seguretat, l’oficina de duanes fa una anàlisi de risc de les importacions. L’administració de duanes també pot decidir fer un control d’inspecció de les mercaderies, ja sigui en el primer port d’entrada a la Unió Europea o a l’estat membre que té com a destinació final. Es poden determinar tres tipus de riscos:
  - Risc de tipus A: amenaça greu, no es pot carregar (missatge «No carregar», DNL, en la sigla anglesa);
  - Risc de tipus B: acció immediata a la duana del primer punt d’entrada o al port de sortida;
  - Risc de tipus C: riscos que no es consideren gaire greus. L’acció té lloc al port de descàrrega de la UE.
 • Comunicació amb els altres estats membres en relació amb la informació dels possibles riscos identificats.
Obligacions i responsabilitats dels operadors
L’ENS també comporta una responsabilitat per als operadors, el quals han de:
 • determinar l’estat membre on s’enviarà la declaració ENS;
 • anticipar l’expansió de totes les fronteres i països involucrats.

Tornar a dalt

Quines són les exempcions?

Les exempcions
Mercaderies que no entren en el SCI
 • Mercaderies que només passen en trànsit, sense interrupció, per les aigües territorials o per l’espai aeri del territori duaner;
 • Mercaderies assegurades per línies marítimes regulars degudament autoritzades;
 • Algunes categories de mercaderies com l’electricitat, els paquets postals, la mercaderia que porten els viatgers a l’equipatge...

Per a més informació, pots consultar el lloc web d’informació de les duanes europees, que conté: L’escenari i els procediments d’importació a Europa des d’un tercer (país) en el marc del nou Sistema de Control d’Importacions (SCI) .

Tornar a dalt

Return to top