Protegir una patent

Si una empresa o una persona física és creadora d’una invenció tècnica prèviament inexistent, té dret a sol·licitar una exclusivitat d’ús i una protecció per a la seva creació. Cap invent no és fora de perill de ser robat ni de ser objecte de diferents tipus de falsificació. Presentar una sol·licitud de patent permet al propietari tenir drets exclusius sobre la seva invenció durant un període de temps determinat.

Què és una patent? | Com es registra una patent internacionalment? | Què cal comprovar abans de començar?

Què és una patent?

Un instrument de protecció jurídica
Una patent és un dret exclusiu concedit per l’Estat per un període de temps limitat i relatiu a una invenció nova que impliqui una activitat inventiva i tingui aplicació industrial. Presentar una sol·licitud de patent permet a l’autor tenir un dret exclusiu sobre la seva invenció. El titular del dret de patent és l’únic que decideix sobre l’ús de la seva invenció o fins i tot sobre el seu ús exclusiu. Té dret a autoritzar o prohibir l’ús de la seva invenció.
Una arma comercial
La patent és una arma estratègica amb la qual una empresa pot reforçar la seva posició en el mercat, especialment en els sectors innovadors, capitalitzar la seva invenció limitant-ne l’ús per part d’altres, beneficiar-se de les fonts d’ingressos que representa la venda de llicències d’ús i defensar-se de la competència d’invencions similars o de la falsificació.

Tornar a dalt

Com es registra una patent internacionalment?

Les teves necessitats
La patent és un dret territorial i només t’atorga drets al país on se n’ha sol·licitat el registre. No obstant això, el Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial , signat el 20 de març de 1883 a París, va establir una unió entre els estats signants, sobre la base de la qual els ciutadans de qualsevol estat signant gaudeixen dels mateixos drets en matèria de propietat industrial que els dels altres estats que formen part del conveni. La llista dels països membres signants està disponible al lloc web de l’OMPI ( Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual)

Hi ha diversos mètodes per registrar una patent en un país estranger. En primer lloc, és útil decidir en quants països s’ha de presentar la patent. A partir d’aquí, podràs escollir el mètode més apropiat.
Presentar una sol·licitud a escala local
És preferible presentar la sol·licitud a l’oficina de propietat intel·lectual del país objectiu. L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual ofereix un directori de les oficines locals de propietat intel·lectual d’arreu del món. No obstant això, aquesta solució només és viable per a un nombre molt limitat de països, ja que representa un cost econòmic considerable i requereix nombrosos procediments administratius, així com una traducció de la patent a cada un dels idiomes nacionals.
Presentar una sol·licitud a escala regional
Vols sol·licitar el registre de la teva patent en diversos països que pertanyen a la mateixa organització regional de propietat intel·lectual. La presentació en una oficina regional és una alternativa més simple que l’anterior. La sol·licitud només s’ha de presentar una vegada, en un nombre limitat d’idiomes, i és vàlida per a tots els països membres d’aquesta organització, o només per a alguns d’ells, en funció de les teves necessitats. No obstant això, els estats objectiu han de validar la teva sol·licitud perquè sigui efectiva.
Presentar una sol·licitud a escala internacional
Els països objectiu són nombrosos i estan repartits per tot el món. En aquest cas, tens la possibilitat d’utilitzar un procediment internacional, que pot comportar la presentació de diverses patents nacionals o internacionals. Aquest procediment es basa en el Tractat de cooperació en matèria de patents i afecta els països que en són part.

La sol·licitud s’ha de presentar en un sol idioma a l’oficina de propietat intel·lectual del teu país, la qual l’ha de transmetre posteriorment a l’OMPI.

El registre a escala nacional es completa amb la presentació de traduccions de la sol·licitud de patent a cada un dels idiomes nacionals dels països escollits, o als idiomes acceptats pels països de què es tracti, mitjançant el pagament de les taxes corresponents i el nomenament d’un representant local.

Tornar a dalt

Què cal comprovar abans de començar?

L’activitat innovadora
Per optar a una patent, una invenció ha de complir criteris específics: ha de mostrar un element de novetat, una activitat inventiva i ha de tenir una possible aplicació industrial. Per a més informació, consulta la definició de patent de l’OMPI .
Novetat
També has de comprovar que la invenció per a la qual sol·licites la patent no ha estat ja descrita per una altra persona abans que tu. La majoria de les oficines de propietat intel·lectual ofereixen un servei de recerca de patents directament al seu lloc web. Pots utilitzar els diferents serveis de l’OMPI:
El pressupost
Presentar una sol·licitud de patent suposa un cost econòmic, així com una càrrega de treball addicional (gestió administrativa de les sol·licituds, seguiment de les falsificacions, protecció jurídica dels teus drets de patent). Assegura’t que tens els recursos econòmics i humans necessaris per supervisar la teva patent o la teva cartera de patents.

Tornar a dalt

Return to top