Consells sobre marques

Com a part de la identitat i el distintiu de l’empresa, la marca és un element clau de la política de màrqueting. Per tant, és important protegir-la registrant-la en les organitzacions nacionals de propietat intel·lectual i, si escau, optar per un procediment de presentació internacional.

Què és una marca registrada? | Com es registra una marca internacionalment? | Què cal comprovar abans de començar?

Què és una marca registrada?

Un element distintiu
Una marca registrada de productes o serveis és un signe que permet a l’empresa personalitzar i comercialitzar un producteo servei mitjançant l’ús d’elements distintius, la qual cosa li permet posicionar-se millor en el mercat. Una marca registrada pot ser una paraula, un nom, lletres o números, un acrònim, un logotip… o una combinació de qualsevol d’aquests elements.
Un element clau de la política de màrqueting
Una marca registrada es considera un element de distinció dels productes o serveis propis vers els de la competència. La seva elecció és part integral de l’estratègia de màrqueting d’un producte o servei.

Una marca registrada permet identificar i localitzar més fàcilment el producte o servei en el mercat. Influeix i incita els consumidors a comprar el producte o servei. Transmet la imatge de l’empresa i representa un element bàsic de la seva reputació. En el context de l’exportació, és important triar bé la marca perquè representarà l’empresa en els diversos mercats objectiu.
El risc de falsificació
Per tal de reduir el risc de falsificació, perjudicial per a la imatge de la marca, és important protegir-la mitjançant el registre.

Tornar a dalt

Com es registra una marca internacionalment?

Les teves necessitats
Una marca és un dret territorial. Si tens previst exportar productes associats a aquesta marca, has de registrar-la internacionalment per tal de conservar els teus drets i avantatges comercials a l’estranger. Hi ha diversos mètodes per registrar una patent en un país estranger. En primer lloc, és útil decidir en quants països s’ha de presentar la patent. A partir d’aquí, podràs escollir el mètode més apropiat.
Presentar una sol·licitud a escala local
Només vols registrar la teva marca en un país o en pocs països. És pot presentar la sol·licitud a les oficines nacionals de propietat intel·lectual dels països objectiu. Al lloc web de l’ Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) es publica un directori de les oficines nacionals de propietat intel·lectual de tots els països del món .
Presentar una sol·licitud a escala regional
Vols registrar la teva marca en diversos països que pertanyen a la mateixa organització regional de propietat intel·lectual. En aquest cas, presentar la sol·licitud a les oficines regionals és una alternativa més senzilla que el mètode anterior. Els procediments de registre o de renovació només s’han de fer una vegada i confereixen una protecció uniforme de la teva marca en tota la zona en qüestió. No cal un registre individual complementari a les oficines nacionals. El registre regional de marca és el que es pot dur a terme prop de l’Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual (EUIPO).
Presentar una sol·licitud a escala internacional
Els països objectiu són nombrosos i estan repartits per tot el món. En aquest cas, pots iniciar un procediment internacional per registrar la teva marca en una sèrie d’oficines nacionals i regionals. El sistema es regeix pel Tractat de Madrid i pel Protocol relatiu al Tractat de Madrid i és administrat per l’ OMPI. Llevat que la protecció sigui denegada per una oficina de marques d’un dels països objectiu, dins un termini determinat, la protecció de la marca és tan vàlida com si s’hagués registrat directament en aquella oficina. Per a més informació sobre el sistema de Madrid, consulta la informació general disponible al lloc web de l’OMPI .

El sistema de Madrid té 96 països membres, però no tots són signataris dels dos tractats simultàniament. En aquest cas, segons els països per als quals es presenta la sol·licitud de registre i segons quins siguin els signataris del tractat o del protocol, el procediment de presentació diferirà lleugerament: pel que fa a l’exigència d’un registre nacional o regional previ de la marca, pel que fa al temps de resposta per part de les oficines nacionals, pel que fa a les taxes de presentació i pel que fa a la transformació de la sol·licitud internacional en una sol·licitud nacional i regional. Per a més informació sobre les diferències entre el Tractat de Madrid i el seu protocol, consulta la definició de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

En virtut de l’ article 4 del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial, hi ha un període de prioritat de sis mesos a partir de la primera presentació d’una marca registrada en un país membre de la Unió de París, la qual cosa permet presentar la mateixa marca en qualsevol altre país membre reivindicant la primera data de presentació.

Tornar a dalt

Què cal comprovar abans de començar?

Disponibilitat
Per poder registrar-la, la marca comercial ha de complir una sèrie de criteris d’elegibilitat. Ha de ser distintiva, legal i ha d’estar disponible.

Des del lloc web de l’OMPI es pot accedir al cercador ràpid de marques internacionals registrades en el sistema de Madrid , i a la Gaseta de Marques Internacionals .

Tornar a dalt

Return to top