China increased both natural gas imports and domestic production in 2021

U.S. Energy Information Administration - abril 2022
  

Pantalla completa Catalonia Trade Portal no està afiliat als autors d'aquesta pàgina ni es fa responsable del seu contingut.